Skip to main content
  • Program: Konkurranse
  • Sted: Kristiansand
  • Byggherre: Kristiansand Eiendom
  • Bruttoareal: 300 m2
  • År: 2017

I forbindelse med konkurranse om «rutebilstasjon og paviljong i Kristiansand», leverte Basis Arkitekter AS i mars bidraget «Ori». 

Viktige mål for prosjektet:

  • Gi paviljongen et arkitektonisk uttrykk som gjør den identitetsskapende og gjenkjennbar.
  • Opprettholde Kvadraturens gateløp og siktlinjer.
  • Ivareta alle funksjonelle behov.
  • La prosjektet inngå i en kontekst av publikumslogistikk og et rasjonelt trafikkmønster som bygger opp områdets helhet.

Det mest markante arkitektoniske elementet, det ‘svevende’ taket, er skapt av en geometrisk lek med flater i trekantform – en «origami med betong».

Det slanke, kompakte taket bæres av skulpturelle søyler i stål / betong, plassert der bæring av takkonstruksjonen gjør det nødvendig. 

En lett glassfasade utgjør klimaskillet som omgir paviljongens hovedfunksjoner - oppholdsareal og venterom for publikum. Lukkede funksjoner som publikumstoaletter, interne kioskarealer og oppholdsrom for taxisjåfører deler inn rommet og definerer de åpne sonene.