Skip to main content
  • Program: Konkurranse
  • Sted: Lillesand
  • Byggherre: Kaldvell Eiendom AS
  • Areal: ca. 2000 m2
  • År: 2015

BASIS arkitekter deltok i arkitektkonkurransen om et nytt kultur- og konferansesenter på Kalvild ved Lillesand.

Utfordringen var å skape et fleksibelt nybygg som forholder seg bevisst til det gamle verneverdige Kaldvild Gård og det naturskjønne området omkring. 

Oppgaven bestod i et nytt bygg på ca. 2000 m2 som i tillegg til å dekke BKMS’s behov også skal kunne drives som et kom­mersielt konferanse-/ kultursenter og romme opp til 500 personer til ulike arrangementer.

Bygget er planlagt i to nivåer, med salen og foajé som volumer over to etasjer. Foajéen, som byggets «hjerte», skjærer seg diagonalt gjennom bygget og forbinder de to etasjene med trapp og heisforbindelse. Nybygget er en samlet form med et «glipp» imellom, slik at det skapes adkomst fra tunet til elven.

Hovedvolumet med sal og gymsal fremstår som et volum med svakt vinklede takformer. Fasadene er foreslått kledd med trekledning, utført som spilekledning med forskjellige bredder og dybder slik at det oppstår et skyggespill samtidig som den bryter opp veggflatene. Det er innslag av glasspartier og vinduer som gir kontakt inn i bygget. Hovedvolumet er brutt av foajéens trekantede form med innganger.