Skip to main content

Kvartal 14 & 15

  • Program: Konkurranse
  • Sted: Kristiansand - Kvadraturen
  • Byggherre: BRG Eiendom AS, Kruse Smith Eiendom AS og Daland Eiendom AS
  • Areal: ca. 23000 m2
  • År: 2014

BASIS arkitekter AS deltok i samarbeide med Ark-Net AS, i en parallelloppdragskonkurranse for kvartal 14 og 15 i Kvadraturen.

Deler av kvartalene forutsettes revet og bygget opp på nytt med tilrettelegging for forretning i en høy 1. etasje og blandet kontor- og forretningsfunksjon i 2. etasje. I 3. til 5. etasje etableres boliger.

En utfordring for dette prosjektet har vært å skape en god kombinasjon og kobling mellom boligene i 3. etasje og næringsarealene i 1. etasje. Det er et ønske fra kommunen om å doble antall innbyggere i Kvadraturen, og det søkes derfor å svare på oppgaven ved å oppnå maksimum antall boliger på 30% av bygningsmassen, men samtidig å skape gode og romslige boligtyper med tilhørende attraktive utearealer.  

I kvartal 14 etableres det shoppingsenter som går over to etasjer med overlys fra uteområde over. Her legges det til rette for blant annet matvarehandel, uteliv og servering fra mathallen, butikker mm. Det etableres shoppingpassasjer fra H. Wergelands gate gjennom Kvartal 14 og ut i Skippergaten, videre gjennom Kunstmuséet og på sikt, helt til Kirkeparken og Torvet. Passasjene vil være med på å koble byen og kvartalet sammen.

Kontorarealet er orientert mot Kirkegaten og er selvstendig organisert i eget bygg med inngang herfra.

2. etasje i kvartal 15 er avsatt til boliger med uteareal på dekke over shoppingsenter. Boligfasaden mot byen samsvarer i uttrykk med byens øvrige forretningsbygg, mens uttrykket mot den indre private hagen er mer boligpreget og her etableres det større balkonger.

Kvartal 15 skiller seg fra kvartal 14 med mer oppbrutte fasader og takflater som tilpasser seg i skala mot den lavere, eldre bebyggelsen med velkjente skrålinjer/mønetak.