Skip to main content
  • Program: Boliger
  • Sted: Lund, Kristiansand
  • Byggherre: Lahelle Utvikling AS
  • Bruttoareal: 1153 m2
  • År: 2017

Lahelle skole, tidligere også kalt Lund skole, ligger som et markant bygg i et godt bevart bygningsmiljø på Lund, mellom Sjømannsgata og Vindmøllegangen.

Den har røtter tilbake til 1866 da det første skolehuset sto ferdig. I 1901 ble skolehuset påbygd, slik at det fikk dagens utseende. Fra 1975 har det ikke vært drevet skoleundervisning i bygget. 

Byggets stilart er noe sammensatt, men har sveitserstilen som et samlende uttrykk og en kan lese byggets historie i ulike bygningselementer. Ved ombygging til leiligheter har vi forsøkt å ta vare på byggets særpreg ved at detaljer beholdes og nye elementer er tilpasset i form og størrelser.

Det er planlagt 12 leiligheter fordelt på tre etasjer. Leilighetene er tilgjengelige ved at uteområdet er universelt utformet og det etableres ny heis fra kjeller til loft i eksisterende trapperom.

Leilighetene er orientert forskjellig, med ulike utsikts- og lysforhold, noe som gir hver enkelt leilighet sitt særpreg. De varierer i størrelse fra 30 m2 til 149 m2, slik at bygget henvender seg til flere målgrupper og livsfaser.

Innredningen er tenkt som en åpen planløsning med klar inndeling av oppholdsarealer og private rom. Leilighetene har gode lysforhold med store vinduer og glass i dør mot balkong/terrasse. Alle leiligheter har adgang til sin private terrasse/balkong som er plassert i forbindelse med oppholdsrommene og får også tilgang til hageanlegg og lekeareal på sør-østsiden av bygget.