Skip to main content

Øvrebø videregående skole

  • Program: Utdanning, tilbygg
  • Sted: Øvrebø
  • Byggherre: Øvrebø VGS
  • Bruttoareal: 800 m2
  • År: 2013

Nybygget til den privatdrevne videregående skolen på Loland inneholder dels en aula og dels nye klasseromsenheter.

I tillegg omfatter prosjektet ombygging av vestibyle/ekspedisjon.

Aulaen er dimensjonert for 150 sitteplasser. Klasseromsenhetene er selvstendige “satelitter” med egen inngang, grupperom/kjøkken samt våtrom og arbeidsrom for lærere.