Skip to main content

Sjøstrand skole

  • Program: Tilbygg & ombygg, undervisningsbygg
  • Sted: Kristiansand
  • Byggherre: Kristiansand Eiendom
  • Bruttoareal: 4 815 m2
  • År: 1995-2009 

Den opprinnelige skolebygningen er fra 1967, er fra 1990-tallet av utvidet med spesialrom for musikk/drama og nye undervisningsfløyer.

Disse fremstår som 1 til 2 -etasjes bygningsvolumer i tegl og tre, med store utstikkende pulttak.

Avslutningsvis er hele den eldste delen av skolen renovert innvendig og utvendig.