Skip to main content

Flekkerøy barneskole

  • Program: Nybygg og rehab, skole
  • Sted: Kristiansand
  • Byggherre: Kristiansand Eiendom
  • Bruttoareal: 5010 m2
  • År: 2002-2006

1. til 4. klassetrinn har fått en ny paviljong i to etasjer, som omkranser den gamle skolegården og knytter seg til den opprindelige skolebyggningen i fire etasjer.

I likhet med Lovisenlund skole, hadde den opprinnelige skolen ensidige korridorer og klasserom på ca. 50 m2, som er bygget om til fleksible undervisningslokaler hvor to og to klasserom og korridor er integrert til en enhet med tilhørende garderober og toaletter. Hele skolen er totalrenovert og oppgradert, fra uteområder og eksteriør til interiør og innredning.