Skip to main content

Lovisenlund skole

  • Program: Ombygging; barneskole & SFO
  • Sted: Kristiansand
  • Byggherre: Kristiansand Eiendom KS
  • Bruttoareal: 5 700 m2
  • År: 2003-2005

Den opprinnelige skolen fra 1951 med ensidige korridorer og klasserom på ca 50 m2, er bygget om til fleksible undervisningsarealer hvor to og to klasserom og korridor er integrert til en énhet med tilhørende garderobe og toaletter.

Skolens gamle spesialrom er tatt i bruk til nye funksjoner, og hele skolen er totalrenovert og oppgradert, fra uteområder og eksteriør til interiør og innredning.