Skip to main content

Drangsvann detaljreguleringsplan

  • Program: Detaljreguleringsplan
  • Sted: Drangsvann, Kristiansand
  • Byggherre: Otium m.fl.
  • Areal: 140 da
  • År: 2015

Detaljreguleringsplanen omfatter 3 nye boligområder i Drangsvann med ca. 200 boliger.

Planområdet ligger mellom Drangsvann i nord og Høvågveien i syd. I planforslaget for området er det tatt utgangspunkt i å bevare deler av eksisterende terreng og knytte dette til den overordnede grønnstrukturen i reguleringsplanen.

Hvert boligfelt er gitt identitet med et sentralt lek- og friområde som har adkomst til det overordnede turveinett. Områdene ligger alle med gode solforhold og utsiktmuligheter mot omkringliggende naturområder.