Skip to main content

Kirkebukta Masterplan

  • Program: Masterplan, Kirkebukta
  • Sted: Kragerø
  • Byggherre: Kruse Smith AS
  • År : 2010-2011

Store deler av Kirkebukta i Kragerø, er i dag et utfyllingsområde i sjøen.

Planen gir retningslinjer for utviklingen av Kirkebukta som bolig og nøringsområde, og for oppføring av bebyggelsen i området.