Skip to main content
  • Program: Masterplan, Kirstens Park
  • Sted: Kristiansand
  • Byggherre: Kruse Smith AS
  • Bruttoareal: 1 btr. ca 25 000 m2
  • År : 2009

Bebyggelsen i området bestod opprinnelig av eneboliger og tomannsboliger, delvis ombygget til næring langs Vågsbygdveien.

En forutsetning for oppføring av den nye boligbebyggelse langs Vågsbygdveien, var en godkjent detaljregulerings- og bebyggelsesplan for området, hvor fordelingen av bolig og næringsarealer og forholdet til trafikksituasjonen langs Vågsbygdveien var vesentlig.

[widgetkit id="46" name="Prosjekt Vaagsbyen"] 

«Kirstens Park» omfatter første utbyggingstrinn i Vågsbygd senterområde, og består av blandet bolig og næringsbebyggelse.

En forutsetning for oppføring er en godkjent plan som ivaretar byggehøyder, materialbruk, lysforhold og uteområder.