Skip to main content

Alcoa Miljøpark

  • Program: Flerbruks- og idrettshall
  • Sted: Farsund
  • Byggherre: Farsund Kommune
  • Bruttoareal: 5 500m2
  • År: 2014

Hallen er formet som en buet hall kledt med fasadeplater på vegg og papp på taket.

Her er intensjonen å få overgangen mellom vegg og tak så lite markert som mulig. Taket over inngangspartiet er perforert med trekantede glass som gir et interessant lysspill som endres i takt med solens bevegelse.

Idrettshallen består av en flerbrukshall i den ene enden og en fotballhall i den andre, med garderober, sosiale- og servicerom liggende mellom disse.