Skip to main content
  • Program: Næringsbygg
  • Sted: Kristiansand
  • Byggherre: Kruse Smith AS
  • Bruttoareal: 3500 m2
  • År: 2000/2001

Dette er entreprenørselskapet Kruse Smiths hovedkvarter.

Bygget er innvendig organisert som et tradisjonelt kontorbygg med dobbel korridorløsning og midtkjerne hvor lager, arkiv og andre fasiliteter er plassert. I glassfeltet mot sør er lagt kantiner og møterom i alle etasjene, slik at fellesarealene blir knyttet til den delen av tomten som har utsikt mot elven.

Bygget danner vegg i de nye gateløp samtidig som det forholder seg til eksisterende kontorbygg og boliger i form og høyder.