Skip to main content

Kontorlokaler i 02. etasje Havnekvartalet

  • Program: Næringslokaler
  • Sted: Havnekvartalet, Kristiansand
  • Byggherre: Mosvold & Co.
  • 3 næringslokaler med samlet bruttoareal 951m2
  • År: 2024

Tre næringslokaler

På andre etasje i Havnekvartalet har vi utarbeidet en ny og forberedte planløsning til tre kontorlokaler, og et alternativ der alle tre lokaler er smalet til en store firma.

Planløsningene viser en kombinasjon mellom celle- og landskap kontor langs fasade for direkte kontakt til sol og utsiktsforhold.  Hyggelige sosial soner og fellesrom er sentrert i plan, diverse møte og  stillerom plassert langs sekundære fasader.  

Det store kontor lokalet inneholder en romslig kantine og har strategisk kobling mellom de diverse arealene.