Skip to main content
  • Program: Boliger
  • Sted: Hånestangen, Kristiansand
  • Byggherre: Espen Hennig Olsen
  • År: 2017

Ny enebolig på Hånestangen

Tomta ligger flott til ved Topdalsfjorden. Det har i prosjektet vært fokus på kontakten mellom ute og inne, sol og utsiktsforhold. Bygget skal passe i omgivelsene.

Boligen er delt i ulike volumer som har ulik høyde; dette i kombinasjon med materialbruken er med på å gi en fin dynamikk i bygningsmassen. Det er valgt solide og varige fasadematerialer i form av teglstein. Bryggehuset er kledd med trekledning og gir et fint samspill mot den bordforskalte betongen inn mot terrenget.