Skip to main content

Nytt leilighetsbygg i Røyrvikåsen

  • Program: Boliger
  • Sted: Røyrvikåsen på Hovden, Bykle kommune
  • Byggherre:  Bykle kommune
  • 8 leiligheter med tilhørende garasjeanlegg
  • År: 2022-2023

8 leiligheter med tilhørende garasjeanlegg i Røyrvikåsen

På tomt 25 i Røyrvikåsen bustadfelt har vi prosjektert et leilighetsbygg over to etasjer med 8stk leiligheter og tilhørende garasjeanlegg.

I prosjektet er det jobbet med solforhold, utsikt, utnyttelse i henhold til reguleringsplanen og samspill mellom de ulike byggene på tomta opp mot eksisterende omgivelser. Leilighetsbygget og garasjeanleggene er plassert slik at de danner et tun på tomta. Boligene mot veien, garasjene i bakkant. Hver leilighet har sin egen garasje.

Det er brukt sort trekledning i kombinasjon med sorte fasadeplater. Saltakene er gitt ulike vinkler for å knytte seg opp mot fjellene i bakkant og samtidig gi en god dynamikk i bygningsmassen. Oppholdsrom er gitt store vinduer for å trekke inn den flotte naturen utenfor.