Skip to main content

Galgebergveien 21D

  • Program: Boliger
  • Sted: Galgebergtangen Kristiansand
  • Byggherre:  Hege Aulin og Tor Ole Raustøl
  • Bruttoareal: 270m2 eks kjeller 
  • År: 2021 - 

Ny tomannsbolig i Galgebergveien 21D

Tomta består i dag av en enebolig som trenger kraftig oppgradering. For å få en bedre utnyttelse av en sentrumsnær tomt erstattes eneboligen med en kompakt tomannsbolig og parkeringskjeller.

Prosjektet har gått gjennom planendring og skisse-forprosjekt til rammesøknad.

Tomannsboligen er plassert på samme sted som eksisterende enebolig på tomta, og har i grunnareal tilnærmet samme størrelse. Det har vært fokus på at boligene skal harmonere med eksisterende omgivelser og at det skal gjøres minst mulig terrenginngrep på tomta. Den gamle steinmuren mot veien beholdes.

Boligene er litt forskjøvet i forhold til hverandre for å bryte ned volumet som helhet. For å få biler bort fra gatebildet etableres parkeringskjeller.