Skip to main content
  • Program: Boliger
  • Sted: Kristiansand
  • Byggherre: Marviksletta Utvikling AS
  • År: 2023 -

Detaljregulering for delområde 1 og 2 på Marviksletta

Marviksletta ligger i en av Kristiansands mest attraktive bydeler og er under transformasjon.

Området har frem til i dag vært preget av bilbruk og større industribedrifter og matvarehandel og utvikles nå til et bydelssenter: et attraktivt boområde med funksjonelle og gode boliger i kombinasjon med forretninger.