Skip to main content

Randesund Hageby, byggetrinn 5

  • Program: Boliger
  • Sted: Randesund
  • 52 leiligheter og parkeringskjeller
  • År: 2022-2024

3 nye leilighetsbygg i Randesund Hageby

Randesund Hageby er blitt et flott boområde hvor fellesskap, aktivitet og samhold står sentralt. Hagebyen består i dag av leilighetsbygg, tunhus og bungalower som omslutter et nydelig og rolig parkområde med turstier, grønnsakshager og varierte aktiviteter. Tilknyttet hagebyen er også en matvarebutikk og innvendige fellesareal som servicesenter, treningssenter og hobbyrom.

Neste byggetrinn er nå klart og byr på en lys og åpen beliggenhet med Søm Kirke i syd og parken tilhørende hagebyen i nord. Det er i prosjekteringen lagt stor vekt på byggenes form og materialbruk og byggenes plassering i kombinasjon med uterommene og mellomrommene.

Det har vært viktig at byggene i Randesund Hageby har et felles formspråk og en arkitektonisk samhørighet så området fremstår helhetlig. Det har vært stort fokus på å oppnå gode planløsninger, varierte uterom og møteplasser av ulik størrelse og karakter. Hver leilighet skal ha lys, luft og utsikt og en uteplass med gode solforhold. Balkongene er delvis trukket inn i bygget for å skape en skjermet uteplass.

Disse grunntankene gjelder også for dette byggetrinnet. Bygget er omhyggelig plassert for å gi alle leilighetene best mulig solforhold og samtidig god kontakt inn mot parken. Leilighetene er universelt tilgjengelig, og har inngang via klimatisert trapperom med store vinduer som gir god kontakt mot parken. De fleste leilighetene har to balkonger; en på hver side av bygget, som gjør at man har sol fra morgen til kveld. Leilighetene på bakkeplan har rause hager med terrasser og egne drivhus mot syd.

Materialpaletten har inspirasjon fra omgivelsene; trekledningen i forrige byggetrinn, den røde teglsteinen i Søm kirke og trærne i parken med de varme fargene som kom utover høsten. Det er lagt opp til en kombinasjon av trekledning og platekledning som krever lite vedlikehold og samtidig gir et variert og spennende uttrykk.