Skip to main content
  • Program: Boliger
  • Sted: Grimstad
  • Byggherre: Vesterled AS
  • 50 leiligheter
  • År: 2023-2024

Leilighetsbygg i Grimstad med utsikt over vakre Smørsund

Vesterled 15 er en flott tomt med nærhet til både sjø og by. Bygget som i dag står på tomta er i dårlig forfatning. Det er ønske om å utnytte tomta på en bedre måte, og samtidig gi området et løft.

Som grunnlag for prosjektering er det lagt ned et stort arbeid i analyse av tomt, eksisterende omgivelser, sol og siktlinjer/utsikt for å gi et godt grunnlag for et stedstilpasset bygg i henhold til Grimstad kommunes estetiske retningslinjer. Vi har et ønske om å skape gode boliger, et godt bomiljø og kvalitative uterom.

Det er i prosjektet fokusert på å videreføre og styrke havneområdets kvaliteter; bidra til å styrke

promenaden og byrommet, skape et aktivt bakkeplan gjennom gode uterom og inviterende fasader med solide og varige materialer. Byggene er med på å skape et flott landskapsrom mot sjøen. Dagens parkeringsplass erstattes med grøntareal, beplantning, møblering og boliger som skaper liv mot promenaden. Et torg etableres mot vest og bidrar til aktivitet til det som i dag fremstår som et veikryss.

 

Ved at byggene legges skrått over tomta opprettholdes siktlinjer fra kollen i bakkant til sjøen,

samtidig som byggene omslutter uterommet mot sjøen på en god måte – det skaper et inkluderende rom som er hyggelig å passere eller besøke på sin vei langs promenaden.