Skip to main content

Vegårshei Torg

  • Program: Vegårshei Torg
  • Sted: Vegårshei
  • Byggherre: HSH Entreprenør AS
  • Bruttoareal: Bolig bruksareal 747 m2 og næring bruttoareal 446 m2
  • År: 2019

I samarbeid med HSH Entreprenør AS, deltok BASIS arkitekter AS i 2019 i konkurransen om utvikling av et nytt 'bygdesenter' på eiendommen Myrvang i Vegårshei kommune.

Formålet med konkurransen, var å utvikle nye sentrumsnære boliger, tilrettelegge for næringsvirksomhet, aktiviteter og en sosial møteplass for kommunens innbyggere.

Våre viktigste mål for prosjektet, var:

  • Skape en levende, trygg og attraktiv sentrumskjerne, som bidrar til å bygge identitet for kommunen.
  • Legge til rette for et naturlig samlingspunkt for Vegårshei, hvor det kan arrangeres konserter, forestillinger og folkefester (f.eks. 17 mai).
  • Ivareta alle de programmerte funksjonsbehov.
  • Knytte sammen nye bygninger og uterom med omkringliggende miljø og omgivelser.

I forslaget vårt inngikk å gjenoppføre den gamle låven etter dagens standard, samt å knytte denne til et nytt bygg i tilsvarende formspråk og utførelse.

I disse byggene var det plass til funksjoner som næring, kafé og danselokaler, men med et fleksibelt tilsnitt mot flere grupper næringsaktører. 

Forbundet via felles trapp og heis, er det plassert et nytt leilighetsbygg med svalegangsløsning. Leilighetene er i størrelsesorden 54-75 kvm, alle med ett eller to soverom og trinnfri adkomst.

Mellom låven i vest og eksisterende og nye næringsbygg i øst, åpner torget seg mot sør, godt definert av bygningsmassens vegger. En paviljong i nordenden, lukker torget i en sluttet form.

Torgets orientering gir gode lys- og solforhold. Ved å begrense biltrafikken til adkomst til eiendommene på nordsiden, etableres en hyggelig liten gågate.