Skip to main content
  • Program: Tilbygg & ombygg, 
  • Sted: Tveit, Kristiansad
  • Byggherre: Boen Gård
  • Bruttoareal:   734 m2
  • År:  - 2020

Boen Gård tilbyr 18 rom med 36 sengeplasser for tilreisende gjester.

Tre opprinnelige driftsbygninger,  treskelåve, kornmagasin og ishus, omgjøres til attraktive hotellrom og møterom, rett ved Tovdalselva. Byggene oppgraderes med respekt for historien og mest mulig søkes bevart, samtidig som den nåværende høye standarden videreføres. Det etableres åpne og solrike uteplasser og parkeringsarealene økes, for å ivareta den økende mengde gjester, mange av dem entusiastiske laksefiskere.

I tillegg til unike møteromsfasiliteter, er det mulighet for å kombinere besøket med spennende laksefiske i den lakserike Tovdalselva. Ombyggingen blir gjort på en måte som ivaretar byggenes historie. 

Bilder fra Aamodt bygg AS