Skip to main content

Lillesand ungdomsskole

  • Program: Tilbygg & ombygg, undervisningsbygg
  • Sted: Lillesand
  • Byggherre: HSH Entrepenør AS
  • Bruttoareal:    m2
  • År: 2019-2020

Lillesand kommune utvidet ungdomsskole på Møglestumoen, med HSH Entrepenør AS som totalentrepenør.

Den nye delen består av generelle læringsareal som baser, klasserom og grupperom for ett trinn med 6 paralleller. Utvidelsen består også av en helt ny fløy med spesialutstyrt læringsareal for fag som mat og helse, kunst- og håndverk, naturfag mm.

I tillegg til skolen skal det bygges ny turnhall med skytebane ved siden av ungdomsskolen.

BASIS arkitekter AS er engasjert som arkitekt for prosjektene av HSH Entreprenør AS.