Kompetanse

Kompetanse

Akademiske og faglige kvalifikasjoner

BASIS arkitekter AS består av et bredt sammensatt lag med variert yrkeserfaring og utdannelse. Firmaets seniorer er sivilarkitekter MNAL med mer enn 35 års praksis og erfaring fra ulike fagområder. Våre medarbeidere har alle varierende spesialkompetanse, slik at vi tilsammen dekker alle aspekter ved faget. Firmaet har sentral godkjenning i alle aktuelle tiltaksklasser for funksjonen som ansvarlig søker og arkitekturprosjektering.

Bemanning ved oppdrag

For alle oppdrag utpekes en ansvarlig saksbehandler, slik at oppdragsgiver primært kan forholde seg til én person. Antall medvirkende vil variere på den enkelte oppgave eller deloppgaver, men normalt vil flere medarbeidere delta ved intern fordeling i henhold til særkompetanse og ledig kapasitet. Dette gir fleksibilitet, god kvalitetssikring og ikke minst et faglig forum for utveksling og etterprøving av idéer og løsningsforslag. Prosjektansvarlig arkitekt er til enhver tid ansvarlig for gjennomføring av kvalitetssikringen i det enkelte prosjekt.

Kjerneområder

Vårt arbeidsområde omfatter arkitekturfaget i videste forstand, karakterisert ved stikkord som utredning og analyse, prosjektutvikling, areal- og detaljplanlegging, byggprosjektering, rehabilitering samt interiør- og designoppgaver.

Til sammen har vi rik og variert erfaring fra både små og store oppgaver. Vi innestår derfor for solid kompetanse ved alle typer prosjekter, fra utrednings- og programmeringsfasen til den ferdig møblerte bygning; fra arealplan til detaljert bebyggelsesplan. 

Utskrift