Kirkebukta Masterplan

 

Store deler av Kirkebukta i Kragerø, er i dag et utfyllingsområde i sjøen.

Planen gir retningslinjer for utviklingen av Kirkebukta som bolig og nøringsområde, og for oppføring av bebyggelsen i området.

Emneord: planlegging

Utskrift