AUGUST 2019: Utvikling av Hennig Olsen Is fabrikken

BASIS arkitekter har hatt et mangeårig samarbeid med iskremprodusenten Hennig-Olsen Is AS, om utvikling av fabrikkanlegget i Kristiansand.

Det pågår for tiden flere ombyggingsprosjekter i fabrikken, bl.a. utvidelse av avdeling for halvfabrikata og ny kontoravdeling.

Nytt maskinrom og renseanlegg er nylig ferdigstilt, og siste tilskudd er et nytt innovasjonssenter; et sted som inspirerer til kreativitet og nyskaping for Hennig-Olsen Is AS.