JUNI 2018: KLATRESTEINEN - OPPSTART

 Klatresteinen er en innendørs klatrepark som er designet som en stein. Bygningen er plassert i et lite dalsøkk mellom to knauser lokalisert på Odderøya.  

 

Emneord: kultur