November 2017: Kirstens Park byggetrinn 3 ferdigstilt

Boligdelen innflyttet

Kirstens Park, byggetrinn 3 står nå ferdig, og de første leilighetene er tatt i bruk.

 

Også næringsarealene i 1. og 2. etasje begynner å få nye leietakere. Først ut her, var Domino Pizza med sine lokaler i 1. etasje.