August 2017: Påbygg, Strai Barnehage - Oppstart


Strai barnehage ønsker å utvide arealet for personalrom med et påbygg på deler av loftet i dagens én-etasjes bygning.

Arealet skal brukes til kontorlokaler og personalrom. Påbygget vil inneholde personalrom, prosjektrom og møterom, samt lager og toalett.