Mars 2016: Netthandelen

Nytt hovedkontor for Brandsdal Group.

Prosjektet inkluderer lagerbygg, pakkeri og administrasjon.Lagerbygget skal etableres med god og romslig logistikk for lastebiler til inn- og utlastning. Administrasjonen legges over pakkeri, men med inngangsparti fra bakkeplan. Bygget skal synliggjøre Brandsdal Group og ha gode og effektive arbeidsplassløsninger med sentralt beliggende møterom. I tillegg skal bygget inneholde kantine med flerbruksmuligheter.

I direkte forbindelse med kantine, etableres en terrasse med gode solforhold.

Bygget skal ha gode og fremtidsrettede tekniske løsninger for IT, luft, lys og lyd.