Februar 2016: Kruse Smith

Fullførelsen av en ny 4. etasje på Kruse-bygget på Kjøita i Kristiansand, tar form. Resepsjonsdisken er kommet på plass mens det jobbes iherdig for å få den buede takformen over 4. etasje fullført i henhold til tegninger. Det kan være utfordrende ikke å bygge rette vegger og tak, men det gir en utrolig fin form, og teamet som jobber med konstruksjonen, er profesjonelle og entusiastiske for oppgaven.

Vi gleder oss til å følge den videre utviklingen.