INFORMASJON I FORBINDELSE MED CORONA-VIRUSET

 

TIL VÅRE KUNDER OG SAMARBEIDSPARTNERE:

 Som følge av korona-viruset, har vi i BASIS arkitekter AS inntil videre tatt i bruk hjemmekontor for de fleste av våre medarbeidere.

Alle kan nåes på vanlige telefonnumre og e-postadresser. 

Vi gjør vårt ytterste for å opprettholde en tilnærmet normal drift, slik at dette i minst mulig grad skal gå ut over fremdrift og leveranser til våre kunder!  

 

På vegne av BASIS arkitekter AS 

Erik Østrådal

Daglig leder