Lindesnes Fyr Informasjonsbygg

Denne paviljongen inneholder publikumsinformasjon, billettsalg til fyrmuséet og salg av souvenirer etc. Bygget er en forløper for fjellhallen og publikumsbygget under selve fyret, som ble bygget i forbindelse med at Lindesnes fyr ble valgt som Vest-Agder fylkes Tusenårssted. 

Emneord: kultur

Utskrift