Kunst-Aksen

 • PROGRAM: KONKURRANSE
 • STED: ODDERØYA, KRISTIANSAND
 • BYGGHERRE: KRISTIANSAND KOMMUNE 
 • BRUTTOAREAL: 21000 M2
 • ÅR: 2016

Basis arkitekter AS deltok i 2016 i konkurransen om nytt Kunstmuseum og kulturkvartal i Kristiansand.

Våre viktigste målsetninger for forslaget var:

 • En god trafikal forbindelse mellom Kilden / Kunstmuséet / Kanalbyen og Kvadraturen.
 • En enkel og lettfattelig areal-, volum- og funksjonsfordeling.
 • Balansert fordeling av funksjoner og arealer mellom nye bygnings-volumer og den eksisterende silobygningen, for å ivareta bygningenes ‘integritet’.
 • Fleksibilitet for trinnvis utbygging og senere endringer samtidig    som funksjonsprogrammet ivaretas.
 • Imøtekommende og publikumsvennlige offentlige rom.
 • Sammenknytting av bygninger og uterom til omkringliggende miljø og omgivelser.
 • Robuste, miljøvennlige og bestandige løsninger i materialvalg og konstruksjoner.

Prosjektet kan strukturelt sett deles i fire hovedelementer:

Den eksisterende silobygningen, en mellomliggende, transparent inngangs- og kommunikasjonssonen langs siloene, den nye delen av kunstmuséet og Kulturskolen. Vi foreslår også en ny gang- og sykkelbro som forbinder området ytterst på Lagmannsholmen direkte med plassen mellom Kilden og kunstmuséet.

Emneord: konkurranse

Utskrift