Kruse Smith - Påbygg

  • Program : Påbygg, Kruse Smith
  • Sted : Kristiansand
  • Byggherre : Kruse Smith AS
  • Bruttoareal : 3 600 m2
  • År : 2015-2016

Utgangspunktet var diverse analyser av plassbehov og organisering som resulterte i påbygg av en ny, ekstra etasje og nytt ventilasjonsrom. I tillegg er bygget omstrukturert med en kombinasjon av landskap og cellekontor. Interiørmessig er det fokusert på å skape en tydeligere sammenheng mellom etasjene. Som en ramme om denne sammenhengen, er der også designet et nytt resepsjonsområde.

Den nye etasjen oppfyller kravene til passiv standard. Utformingen av toppetasjen signaliserer fokus på en bevisst holdning til miljø og energi. Prosjekteringen er gjennomført ved hjelp av BIM (‘Bygnings-Informasjons-Modellering’) hvor alle fag har prosjektert i 3D som så er sammenfattet i en felles 3D-modell. BASIS arkitekter AS har i tillegg utformet takkonstruksjonens buede utheng i limtre, som er produsert etter maler på fabrikk.

BASIS arkitekter AS har gjennomført reguleringsplan, designløsning, prosjektering, interiør og hatt rollen som ansvarlig søker i prosjektet.

Emneord: næring

Utskrift