Bavaria Arendal

Ombygging og utvidelser av eksisterende næringsbygg til bilforretning og kontorer.

Bygget har fått nye fasader med et enhetlig preg som skiller det fra de andre næringsbygg i området.

Emneord: næring

Utskrift